Mgr. Marian LACKO

Narodil sa 1.apríla 1962 v Rimavskej Sobote. Študoval na Pedagogickej fakulte /dnes UMB/ v Banskej Bystrici, odbor slovenský jazyk a literatúra - výtvarná výchova v rokoch 1981-1986.
Od 1.augusta 1986-28.februára 1990 pracoval v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote ako samostatný odborný referent pre kultúrno-výchovnú činnosť, neskôr ako vedúci oddelenia záujmovo-umeleckej činnosti MsKS.Tu mal na starosti činnosť súborov ZUČ, organizovanie výstav umenia a propagáciu v meste a okolí.
Od 1.marca 1990 až podnes pracuje v Základnej umeleckej škole v Rimavskej Sobote ako vedúci učiteľ výtvarného a literárno-dramatického odboru, od 1.7.2004 ako riaditeľ ZUŠ.
Ako externý učiteľ pracoval aj na Gymnáziu v Rimavskej Sobote, SOU-služieb v Rim.Sobote , Centre voľného času RELAX v Rim.Sobote. V súčasnosti pracuje ako externý učiteľ literárnej a dramatickej tvorby a rétoriky na Prvom slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej.
Je autorom projektu a myšlienky umeleckých workshopov LETAVY, ktoré viac ako 30 rokov pripravuje a organizuje. Projekt bol realizovaný 17 rokov v rekreačnej oblasti KURINEC pri Rimavskej Sobote, 6 rokov v Rekreačnej oblasti KROKAVA pri Hnúšti a posledných 10 rokov v Rekreačnej oblasti KOKAVA - LÍNIA. V rokoch 2000-2011 participoval na príprave a realizácii tanečno-divadelných WORKSHOPOV a festivalov SCÉNICKÉ LÉTO na zámku Plumlov pri Prostějove v Českej republike ako scénograf, výtvarník, hudobník i režisér, ktoré pokračujú od roku 2014 na Hrade vo Fiľakove, kde je riaditeľom týchto workshopov. Od roku 2005 pripravil projekt ATRIUM ART, festival divadla a hudby, ktorý sa realizuje na nádvorí Reduty „Čirny orol" na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. Je to festival profesionálneho i amatérskeho umenia divadelných a hudobných umeleckých druhov a žánrov, na ktorom sa predstavujú umelci z krajín tzv.V4 (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko).

VÝTVARNÁ ČINNOSŤ:
Svojou výtvarnou tvorbou sa predstavil na viac než tridsiatich spoločných výstavách na Slovensku /Bratislava, Banská Bystrica, Žilina,Košice, Trenčín, Ružomberok, Zvolen, Rimavská Sobota, Dubnica nad Váhom,...
v Českej republike/Kroměříž/, Chorvátsku/Čakovec/, Maďarsku /Orosháza/, Rakúsku /Wien/, Slovinsku, Izraeli.
Samostatne vystavoval na takmer 30 výstavách na Slovensku/Trenčín, Kremnica, Bratislava, Detva, Spiš.Nová Ves, Námestovo, Rimavská Sobota, Revúca, Brezno, Stupava,...Českej republike/Ostrava, Prostějov, Plumlov/, Maďarsku /Ózd, Izsófalva, Edelény/, Chorvátsku/Bjelovar/, Rakúsku /Wien/.
Za svoju tvorbu bol takmer 20-krát ocenený na rôznych súťažiach výtvarnej tvorby.
Zúčastnil sa medzinárodných umeleckých sympózií v Chorvátsku /Bjelovar, Čakovec/ a Maďarsku / Orosháza/.
Jeho obrazy sa nachádzajú v galériách, inštitúciách a súkromných zbierkach po celom Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, USA, Chorvátsku, Slovinsku, Izraeli, Bulharsku.

ILUSTRÁCIE KNÍH:
kniha poviedok Marty Hlušíkovej: Karamelový smiech (Vyd.MS s.r.o., Martin 2013)
a kniha vinšov Margity Schmidtovej: Pán Boh Vám šťastia daj ... alebo VINŠE INŠIE, SLOVOM v písme od SRDCA DOBIELA ... (Dom MS v Rim.Sobote, 2002)

DIVADELNÁ ČINNOSŤ:
Participoval na viac než 70 divadelných inscenáciách ako režisér, scénograf, scenárista alebo herec v divadelných súboroch: DIVOSUD, PICTUS, BADIDO, PREMENY, ZAUŠKO, ALTERNA, HAVRAN /R. Sobota/, Z.N.A.K./Revúca/, ANTE PORTAS /Kežmarok/, KNAP /B. Bystrica/, DOMINUS /Močenok/, DAXNER /Tisovec/, DS TIMRAVA /Lučenec/, DS J.KÁRMÁNA /Lučenec/ ako aj pri profesionálnych scénach: Divadlo AKADÉMIE UMENÍ /B.Bystrica, scénografia/, Divadlo A.DUCHNOVIČA /Prešov, scéografia/, BABADLO /Prešov, scénografia/, TEATR FORMY /Wroclaw - Poľsko, workshopy, predstavenie: "Kuchári na ostro" -2013/, SPIŠSKÉ DIVADLO /texty piesní/

LITERÁRNA ČINNOSŤ:
Je autorom viac než 60 divadelných dramatizácií a scenárov, z ktorých tri vyšli v knižnom alebo brožovanom vydaní: ČAROVNÝ KUFRÍK/ZDOS Martin 1994/ DREVENÁ KRAVA /ZDOS Martin 1997/ NÔTIK /Javisko,Bratislava 1999/.
Napísal aj dve zbierky básní: POLNOC V ATELIÉRI a NÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ, ktoré však zatiaľ neboli vydané. Pripravuje zbierku poviedok pod názvom TICHO.
Zostavil s kolektívom knihy: STRUČNÉ DEJINY UMELECKÉHO ŠKOLSTVA V RIMAVSKEJ SOBOTE /Vyd.ZUŠ, R.Sobota, 2006/ a POHĽADY DO MINULOSTI A PRÍTOMNOSTI UMELECKÉHO ŠKOLSTVA V RIMAVSKEJ SOBOTE /Vyd.ZUŠ, R.Sobota, 2011/. Zostavil a publikoval básne a poviedky v zborníkoch Literárneho klubu KARAVANA: KARAVÁNA ide ďalej.../Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2014/ a SOBOTSKÉ OKAMIHY /Vyd.Karavana, Rim.Sobota, 2017/. Tento klub v roku 2013 založil a vedie ho organizačne aj lektorsky.
Ilustroval knihu poviedok Marty Hlušíkovej: Karamelový smiech (Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o., Martin 2013) a knihu vinšov Margity Schmidtovej: Pán Boh Vám šťastia daj ... alebo VINŠE INŠIE, SLOVOM v písme od SRDCA DOBIELA ... (Dom MS v Rim.Sobote, 2002)

LETAVY :
Od roku 1985 organizuje Letný tábor výtvarníkov LETAVY, ktorý od roku 1990 prerástol v akciu s pravidelnou zahraničnou účasťou. Je autorom projektu tejto akcie a každoročne vedúcim organizačného štábu tohoto podujatia. Za vyše 30 rokov existencie sa podujatia zúčastnilo takmer 8000 umelcov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska, Nemecka, Angoly, Ukrajiny, Anglicka, Fínska, Francúzska, Holandska, U.S.A., Rakúska, Nórska, Talianska, Poľska, Izraela, Írska, Portugalska, Švajčiarska, Švédska, Azerbajdžanu, Indie. Podujatie má každoročne silnú mediálnu podporu v televíziách, rádiách a tlači.

UMELECKÁ AGENTÚRA "ZEBRA.03":
V roku 1998 založil umeleckú agentúru ZEBRA.03, v ktorej sa zameriaval na vydávanie profilových CD skupín a spevákov: FAJRONT Ltd., M.E.L.L., Peter JANKŮ, Žuvačková mafia - (pre deti). Spolupracoval s Firmou TAURIS a.s. a básnikom a vydavateľom Danielom Hevierom na projekte: "Rozprávky uja klobásu", kde Július Satinský chodil pod hlavičkou agentúry Zebra.03 rozprávať deťom rozprávky po celom Slovensku. V rámci tohto projektu spolupracovala agentúra s viacerými osobnosťami: Július Satinský, Daniel Hevier, Peter Lipa, Marián Zednikovič, Szidi Tobias, Peter Remiš, Michal Urban,... Agentúra Zebra.03 usporiadala aj jeden z najväčších hudobných festivalov v tom období na Slovensku, GEMER ROCK FEST, na Teplom Vrchu.V roku 1999 prácu v agentúre M.Lacko ukončil.

ORGANIZÁCIE a ZDRUŽENIA :
Je členom viacerých organizácií a združení :
- Občianske združenie LETAVY na rozvoj kultúry v regióne Rimavskej Soboty
- Občianske združenie NOVÝ DVOR Brhlovce
- OZ Naša Sobota na rozvoj mesta R.Sobota a regiónu, združuje ľudí s etickým, sociálnym a filantropickým cítením
- Poradný zbor pre divadlo mladých pri Národnom osvetovom centre v Bratislave
- UNIMA - medzinárodná bábkárska federácia
- Združenie divadelných ochotníkov Martin
- Občianske združenie OXYMORON, na podporu miestnej kultúry v R.Sobote
- predseda Divadelného odboru Matice slovenskej - DOMS v Liptovskom Mikuláši
- v roku 2013 oživil činnosť Literárneho klubu v Rimavskej Sobote, ktorý má názov KARAVANA
a združuje asi 20 literárne činných autorov z regiónov Gemer a Malohont

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ :
Je autorom mnohých príspevkov, článkov, bibliografických jednotiek, recenzií a kritík v oblasti neprofesionálneho divadla a výtvarnej tvorby v rôznych periodikách :/ Javisko, Národná osveta, Múzy v škole, Pravda, Smer, Gemerské zvesti, Paleta,.../a hlavne ako redaktor a šéfredaktor denníkov celoštátnych divadelných festivalov na Slovensku od roku 1998 až po súčasnosť.

HUDBA :
Je zakladateľom a frontmanom folkovej skupiny M.E.L.L., ktorá vznikla v roku 1997. Dodnes má skupina viac než 230 koncertov po celom Slovensku, Českej republike a v Poľsku.

OCENENIA :
Za svoju tvorbu a činnosť bol ocenený na mnohých výtvarných, divadelných a iných kultúrnych podujatiach. Za vynikajúce výsledky v pedagogickej práci bol ocenený Okresným úradom, Odborom školstva v Rimavskej Sobote v rokoch 1997 a 1999, a Mestským úradom v Rim.Sobote v roku 2002. V roku 2005 bol ocenený POCTOU GENERÁLNEHO RIADITEĽA Národného osvetového centra v Bratislave za dlhoročnú angažovanú účasť na slovenskom divadelnom ochotníckom hnutí od roku 1985. Medailou Daniela Gabriela Licharda sa každoročne oceňuje kolektív i jednotlivec za významný podiel na rozvoji osvety, miestnej a regionálnej kultúry, ochrane, šírení a prezentácii kultúrneho dedičstva v Slovenskej republike i v zahraničí. Generálna riaditeľka Národného osvetového centra PhDr. Jana Kresáková udelila Mgr. Marianovi Lackovi v roku 2012 MEDAILU D.G.LICHARDA pri príležitosti životného jubilea 50 rokov, za mimoriadny prínos v neprofesionálnom divadle doma i v zahraničí, za neustálu propagáciu a osvetu kultúry a za jeho sústavnú tvorivú a najmä kultúrno-organizačnú činnosť.

kontakty: Pivovarská 10, 979 01 Rimavská Sobota, +421905549342, manolacko@gmail.com
mano_1.jpg
Odoslať anonymne - meno
Opíšte si prosím kontrolný kód "5433"
Ne  4. november 2018, 21:55:54 CET
manolacko
cloud1.jpg
Div.hry, scenáre, úpravy - CHRONOLOGICKY

2018 - KTO KRADNE SLNKO
(Scenár pohybovo - znakovej inscenácie na motívy poviedky J.Wolkra: O milionárovi, ktorý ukradol slnko)
2018 - OBERANIE RANIEK
(scenár pre divadlo poézie z tvorby K.Tomkovej a M.Smoroňovej, autori: L.Laudárová - M. Lacko)
2016 - LÁSKA V STUDNI
(tragikomédia na motívy rovnomennej poviedky Luigiho Malerbu)
2016 ANGELIKA a tí druhí... 
(bábková komédia, paródia na známy romantický film)
2016 - KAUZA ČIAPOČKA
(paródia na motívy rozprávky bratov Grimmovcov)
2015 - ŽOBRÁCI
(monodráma pre muža na motívy rovnomennej novely Stanislava Rakúsa)
2015 - MARTINKO KLINGÁČ
(na motívy rozprávky bratov Grimmovcov a P.E.Dobšinského, autori: M.Lacko, L.Laudárová)
2015 - ČAKÁM
(divadlo poézie z textov: J.Fándly, W.Shakespeare, T.Janovic, D.Hevier, L.Ferlinghetti)
2014 - PIATOK TRINÁSTEHO
(jednoaktovka podľa 1.kapitoly knihy J.Babaríka: Pálenie mostov)
2014 - ČERT SLUHOM
(bábkárska jednoaktovka na motívy rozprávky P.E.Dobšinského)
2014 - O LÍŠKE A BOCIANOVI
(bábkárska miniatúra na motívy Ezopovej bájky)
2013 - SKON PAĽA ROČKU
(scenár na motívy rovnomennej poviedky B.S.Timravy)
2013 - DEVÄTNÁSŤ CVÁLAJÚCICH KONÍ
(monodráma pre muža na motívy autorskej poviedky: Svadba na Šumiaci)
2013 - KARAMELOVÝ SMIECH
(monodráma pre ženu na motívy rovnomennej  poviedky Marty Hlušíkovej)
2013 - PES, KTORÝ NEVEDEL ŠTEKAŤ
(Divadelná hra na motívy rozprávky G.Rodariho)
2013 - MOST
(Scenár pohybovo - poetickej inscenácie na motívy poviedky M.Baboľovej)
2013 - EŠTE NAŠA SLOVENSKÁ REČ ŽIJE !
(scenár lit.-dram. pásma k 200. výr.narodenia S.Tomášika)
2012 - ŠTEFAN MARKO DAXNER
(scenár lit.-dram. pásma o živote Š.M.Daxnera, autori: M.Lukačovič - M. Lacko)
2012 - MOZAIKA ZO ŽIVOTA J.F.RIMAVSKÉHO
(Scenár lit.-dram. pásma, autori: M. Lacko - M.Lukačovič)
2011 - ŽLTÁ ĽALIJA
(scenár poetického divadla na motívy rovnomennej balady Jána Bottu)
2011 - PRASA
(scenár na motívy poviedky Roalda Dahla)
2010 - U ZVEROLEKÁRA
(Scenár pohybovo-pantomimickej inscenácie)
2010 - DLHÝ NOS
(rozprávková hra na motívy rozprávky P. Dobšinského)
2009 - ŠŤASTNÝ DEŇ
(Scenár pohybovo-pantomimickej inscenácie)
2009 - MÔJ KAMARÁT
(Scenár pohybovo-pantomimickej inscenácie)
2009 - CISÁROVE NOVÉ ŠATY
(Divadelná hra na motívy rozprávky H.CH.Andersena)
2008 - MUŽ S DÁŽDNIKOM
(scenár na motívy poviedky Roalda Dahla, autori: M.Lacko a kol.)
2008 - VLAK
(scenár 4 poviedok, autori: M.Lacko, M.Smoroňová, S.Polovková, D.Franeková, M.Matheidesová)
2008 - JANKO HRAŠKO
(Rozprávková divadelná hra na motívy ľudovej rozprávky)
2007 - ZLATÁ RYBKA
(Rozprávková divadelná hra na motívy ruskej ľudovej rozprávky)
2007 - ZVONODROZDOVO
(Komédia na motívy románu G.Chevalliera, autori: M.Lacko, J.Lacko)
2007 - POPOLVÁR...?!
(scenár alternatívno - rozprávkového divadla na motívy rozprávky P.Dobšinského)
2006 - LÚČNA NEMOCNICA
(scenár inscenácie pre najmenších na motívy básne Daniela Heviera)
2006 - ZASEKNUTÁ HÚSENICA
(Scenár insc. pre najmenších na motívy rozprávky E.Lázára: Húsenica
zaseknutá do stromu, autori: Marian Lacko a kol.)
2006 - ZAJAC TLMOČNÍK
(Scenár pre najmenších na motívy rozprávky E.Lázára, autori: Marian Lacko a kol.)
2005 – LABUŤ JE ZERO
(parodická burleska na vstup Slovenska do EU)
2004 - BIELE HORÍ NAJDLHŠIE
(divadlo poézie na motívy rovnomennej knihy Daniela Heviera)
2003 - VIANOCE U IVANOVOVCOV
(úprava absurdnej divadelnej hry Alexandra Vvedenského)
2003 - KALEIDOSKOP
(scenár divadla poézie na motívy knihy básní J.Mokoša: Štyri nočné obdobia)
2002 - ŽART
(scenár divadla poézie na motívy rovnomennej básne Mikuláša Kováča)
2001 - OTČIM
(úprava divadelnej hry na motívy P.O.Hviezdoslava)
2001 - NÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ
(scenár divadla poézie na motívy autorských básní)
2000 - JÁNOŠÍK
(folklórno-divadelno-hudobná kompozícia na motívy ľudových balád i hist.faktov)
2000 - SAMKO TÁLE alebo O CINTORÍNE
(divadelná hra, voľne na motívy knihy: Samko Tále: Kniha o cintoríne)
2000 - HASTROŠOVCI
(rozprávková hra na motívy rovnomennej knihy Roalda Dahla)
1998 - O SMUTNEJ PRINCEZNEJ alebo O DOSŤ HLÚPOM JANOVI
(rozprávková hra na motívy ľud. rozprávok - v slovenčine a chorváčtine)
1997 - ŽOBRÁCI
(divadelná hra na motívy rovnomennej románovej novely Stanislava Rakúsa)
1997 - ČAROVNÁ LAMPA
(divadelná hra pre deti s pesničkami na motívy rozprávok 1000 a jednej noci)
1996 - VESPER DOMINICAE
(scenár divadla poézie venované 120.výročiu narodenia básnika Ivana Krasku)
1996 - DREVENÁ KRAVA
(rozprávková hra s bábkami a pesničkami na motívy rozprávky P.Dobšinského)
- vydané ZDOS-om ako scenár pre detské divadlá, Martin,1997
1996 - TICHO, LEBO NEVIDÍM…!
(autorská paródia na divadlo poézie)
1996 - ZAMATOVÝ HLAS
(divadelná hra na motívy sci-fi poviedky Jozefa Viktora Schwartza)
1995 - NÔTIK
(divadelná hra na motívy poviedky Stanislava Rakúsa)
- vydané časopisom JAVISKO, Bratislava,1999
1994 - HRIEŠNA KOPA
(scenár divadla paródie poézie na motívy knihy bájok Miroslava Kapka)
1993 - IN MEMORIAM…?!
(scenár pre alternatívne divadlo, protestsong voči akémukoľvek spôsobu moci)
1992 - ČAROVNÝ KUFRÍK
(divadelná hra pre deti)
- vydané ZDOS-om ako scenár pre detské divadlá, Martin,199
- ocenené v celoštátnej súťaži NOC a časopisu JAVISKO v literárnej súťaži pôvodnej
dramatickej tvorby pre deti
1992 - MALIAR A PREPOŠT
(komédia na motívy rovnomennej stredovekej básne Hansa Sachsa)
1991 - RÓMEO A JÚLIA NA SLOVENSKU
(komédia, paródia na demokraciu)
1990 - ANGELIKA a …
(šialená komédia, paródia na „dožívanie" komunizmu)
1989 - OBRAZY Z TOHOTO SVETA
(scenár pantomimickej hry na motívy grafického cyklu obrazov:Divadlo života)
1988 - KRAJINA ZÁZRAČNO
(divadlo poézie na motívy básní Daniela Heviera)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one